“Eesti” kutsikad oma uutes kodudes!

4.nov sündinud “E” nagu “Eesti” pesakonna kutsikad on kõik läinud

oma päris kodudesse. Soovin neile pikka ja õnnelikku koeraelu,

et nad tooks oma pererahvale palju rõõmu!

Uus pesakond on plaanis kevadel 2019.